KIM JESTEŚMY

Jesteśmy synami Św. Franciszka z Asyżu, kustoszami jednego z najbardziej umiłowanych miejsc Jezusa, Ogrodu zwanego GETSEMANI. To jedyne takie miejsce na świecie, miejsce w którym Pan wypowiada swoje TAK gotowy pójść tam, gdzie nikt nigdy jeszcze nie dotarł, zejść do otchłani, gdzie dokonuje się ostatnia walka ze śmiercią, w której człowiek zawsze przegrywał. Zapraszamy, byś i Ty przybył TU duchowo, do tego miejsca, tak bardzo drogiego Jezusowi, gdzie często przebywał ze swoimi uczniami. Nasze zaproszenie, to nie tylko wspomnienia, lecz pragniemy, by Chrystus dotarł do „niezliczonych Ogrójców” dzisiejszego świata, by wszedł w każdą sytuację i rozjaśnił ją swoim światłem. I to właśnie tu w tym ogrodzie zwanym Getsemani celebrujemy Godzinę Świętą.Czym jest Godzina Święta? Swoje początki bierze z ostatnich chwil ziemskiego życia Jezusa, w których uczestniczą również jego uczniowie. Wsłuchajmy się ponownie w Ewangelię, gdyż to TU, tej nocy, wypełnia się ta godzina... Ewangelie opisują w najdrobniejszych szczegółach to, co widziały te drzewa oliwne: Syn Boży, Nauczyciel, samotny, pochylony, z twarzą zwróconą ku ziemi, pocący się krwią i modlący się do Ojca. Jak nigdy przedtem wygląda tak bardzo ludzko. To "noc", "walka", "samotność", "modlitwa", "pragnienie", "ofiara", które TU Jezus przeżywa zwiastują nadejście Jego Godziny, moment, w którym wyrazi głębokie pragnienie miłości i bliskości. "Czuwajcie i módlcie się”. Wsłuchując się ponownie w to zaproszenie Pana, możemy zrozumieć o co Nauczyciel wtedy poprosił swoich uczniów… O to samo prosi dzisiaj nas… Więc tak jak KIEDYŚ... również i dziś, TERAZ...

GODZINA ŚWIĘTA W GETSEMANI

HISTORIA I KULT

Historia i kult Godziny Świętej wywodzi się z objawień w Paray-le-Monial (Paryż) i ma swój początek w nabożeństwie do Najświętszego Serca Pana Jezusa. W 1674 roku Jezus objawił się w trakcie adoracji "małej siostrze" Św. Małgorzacie Marii Alacoque (1647-1690). Mówiąc o Getsemani rzekł do niej: "To w tym miejscu przeżyłem największe cierpienie, opuszczony przez ziemię i niebo, obciążony grzechami całego świata… i żeby Mi towarzyszyć w tej pokornej modlitwie, którą zanosiłem wówczas do mego Ojca wśród wszystkich Moich udręczeń, będziesz wstawać między godziną jedenastą a północą, by w ciągu godziny klęczeć wraz ze Mną z twarzą pochyloną ku ziemi." W tej Godzinie Jezus dał jej uczestniczyć w śmiertelnym smutku, który odczuwał w Ogrodzie Oliwnym. Taki jest początek nabożeństwa Godziny Świętej, które opiera się na trzech głównych zasadach zapisanych we wspomnieniach Św. Małgorzaty Marii: modlitwa wynagradzająca, zjednoczenie z cierpiącym Jezusem w Getsemani i gesty pokory. W świetle tego objawienia wiele osób zaczęło praktykować tę modlitwę i w 1829 r. powstało pierwsze "Bractwo Godziny Świętej" w Paray-le-Monial, które z czasem rozpowszechniło się na całym świecie. "Bractwo Godziny Świętej w Getsemani" zostało założone 6 kwietnia 1933 roku przez kustosza Ziemi Świętej, dokładnie w tym samym miejscu, gdzie Jezus przeżył tę Godzinę "straszną i zadziwiającą".

JAK ODPRAWIA SIĘ GODZINĘ ŚWIĘTĄ
W czasie godzinnej medytacji towarzyszymy Jezusowi w trwodze konania w Ogrójcu pozostając w milczeniu lub wypowiadając głośno dowolną modlitwę. To Duch ma prowadzić modlitwę, w której pragniemy dzielić z Jezusem tą chwilę: cierpieć z Nim, na nowo przeżyć strach, lęk, walkę, opór wobec kielicha goryczy. Ale także dzielić z Jezusem prawdziwą radość, niekończący się pokój, który rodzi się z powierzenia się woli Ojca i pewności bycia umiłowanymi przez Niego.

KIEDY ODPRAWIA SIĘ GODZINĘ ŚWIĘTĄ
Jezus poprosił Świętą Małgorzatę by godzina modlitwy była przeżywana w czwartek w godzinach wieczornych od jedenastej do północy. By umożliwić uczestnictwo w tym pięknym nabożeństwie jak największej liczbie osób, Kościół proponuje odprawianie tej modlitwy również w godzinach popołudniowych.Tu w Bazylice w Getsemani przeżywamy Godzinę Świętą wkażdy pierwszy czwartek miesiąca o 20:30 (czas lokalny).

GDZIE ODPRAWIA SIĘ GODZINĘ ŚWIĘTĄ
Godzinę Świętą można odprawiać w kościele przed Najświętszym Sakramentem, ale również w jakimkolwiek innym miejscu, które pomaga nam w skupieniu. Jeżeli nasze pragnienie jest silne, wystarczy przypomnieć sobie słowa Jezusa: "Ty zaś, gdy chcesz się modlić, wejdź do swej izdebki, zamknij drzwi i módl się do Ojca twego, który jest w ukryciu. „ (Mt 6,6). Żadna sytuacja ani żadne miejsce nie mogą nam przeszkodzić, by wejść w głębię naszego serca i przebywać z Jezusem.

DO ZAPISANYCH NA GODZINĘ ŚWIĘTĄ W GETSEMANI
Każdemu kto się zapisuje na Godzinę Świętą na pewno towarzyszy pragnienie bycia z Jezusem w „tej Godzinie”, oczekuje tego spotkania z radością i otwartością. Godzina Święta również dla zgłoszonych pozostaje modlitwą dobrowolną, bez obowiązku uczestnictwa w niej każdy czwartek. Jednak trwać z Jezusem w tej Godzinie, to największa z Łask. Kto uczestniczy w tym spotkaniu otrzymuje odpust zupełny pod warunkiem przystąpienia do Sakramentu Pojednania, przyjęcia Eucharystii w czwartek albo w piątek rano, odmawiając pięć razy Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo i Chwała Ojcu w kościele lub w kaplicy publicznej w intencjach Ojca Świętego. Także za zgodą Ojca Kustosza Ziemi Świętej w każdy pierwszy czwartek miesiąca jest odprawiana Msza Święta w Bazylice Getsemani w intencji zapisanych. Będący w więzi duchowej z tym Świętym Miejscem korzystają z owoców modlitw Franciszkanów z Ziemi Świętej.

Archiwum Newsletterów

VIGILANTES CUM CHRISTO

GODZINA ŚWIĘTA W GETSEMANI

ŹRÓDŁO EWANGELIE

Czytamy z żywych wspomnień świadków naocznych co naprawdę wydarzyło się tej dramatycznej nocy TU w Ogrodzie ... przed zdradą i aresztowaniem Jezusa

Getsemani wg św. Mateusza
Getsemani wg św. Marka
Getsemani wg św. Łukasza
Getsemani wg św. Jana

MAŁE ŚCIEŻKI

W tej sekcji można znaleźć kluczowe słowa które streszczają drogę Jezusa TU w Getsemani

Ogród
Trwoga
Modlitwa
Zdrada
Noc
„Upadł na ziemiȩ”

ZARYS MODLITWY

Załączamy parę przykładów które mogą pomóc w modlitwie osobistej i grupowej

Archiwum Newsletterów
Kim jesteśmy-Kontakty
Modlitwa do Boskiej Krwi Chrystusa

ERMITAŻ

Zostańcie tu i czuwajcie ze Mną ... czuwajcie i módlcie się... ” (Mt. 26, 38.41)

Kim jesteśmy-Kontakty
Archiwum Newsletterów

Zapisz się na Godzinę ŚWIĘTĄ w Getsemani

CO PIERWSZY CZWARTEK MIESIĄCA

Jeżeli chcesz przyjąć zaproszenie Pana Jezusa" zostańcie tu,i módlcie się ze ze mną",
w więzi duchowej z nami i z tym Świętym Miejscem ZAPISZ SIĘ NA GODZINĘ ŚWIĘTĄ,
wyślij nam twoje imię, nazwisko i adres e-mail.

Wiadomość została wysłana z sukcesem!
Dziękujemy za skontaktowanie się z nami.